Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plivanec na rozloučenou - kniha

Kniha: Plivanec na rozloučenou

 

126666.gif

Autor: Misantrop

je již definitivně vyprodána!

 

POZNÁMKA:

Přestože všechny texty této monumentální souborné knihy prošly pečlivými korekturami, a to jak autora samého, tak i odpovědného redaktora, vloudily se do nich přece některé hrubé chyby, jejichž seznam uvádím pro zajímavost níže. Vlastníci knihy si je mohou opravit. Je to vždy škoda a kaňka na kráse každé knihy, jestliže se něco takového přihodí, a zvlášť mně, který jsem na tyto tiskové chyby vyloženě háklivý, ale co se dá dělat: dílo už je venku vytištěné jednou provždy a opravit už se nedá. Jsou i horší zmetky mezi knihami. Nicméně tento politováníhodný případ je alespoň příkladem a dokladem, který názorně ilustruje jeden z největších nedostatků knižního průmyslu a naopak výhody internetového publikování, jak jsem je popsal v první části mého spisu Divoká svoboda. Dílo, konkrétně třebas právě můj Plivanec na rozloučenou, šířené a volně dostupné mnohem více čtenářům (či pouhým povrchním zájemcům) po internetu, než dílo vytištěné a draze koupené, lze stále kdykoliv aktualizovat, doplňovat, vylepšovat a opravovat případné chyby, které se záhadně objeví, až když už natolik zdomácnělá a známá myšlenka rušivě nepřekrývá při opakovaném pročítání takové drobnosti, jako je pravopis či správná gramatika, pak je takové dílo stále živé - pokud ovšem jeho autor ještě dýchá spolu s ním...

- MISANTROP

17. června 48 (2014)

 

SEZNAM TISKOVÝCH CHYB:

str. 117, 1.-2. odst. zdola: To si pak pomyslím: (doplň větu: "Vida, jak jsi se nám vybarvil!")

str. 147, 15. ř.: A teď, světě (správně: světe), drž se!

str. 163, 9. ř.: ...aby lid zůstal stále na kolenou, těšíce se (správně: těše se) na rajský posmrtný život.

str. 182, posl. ř.: ...podomci hulákají, mlátíc (správně: mlátíce) cepy do klasů...

str. 186, 14. ř.: ...zasněnost malých dětí, čímž jakoby (správně: jako by) naznačovaly...

str. 203, 3. ř. zdola: Když človjek získal převahu na (správně: nad) zvířaty...

str. 203, 3. ř. zdola: Misantrop je další stádium (správně: stadium) vývoje. Táž chybička ve stejném slově se vyskytuje i na str. 457, posl. odst., 4. ř.

str. 317, 1. ř. textu: Mé řecké jméno je Αντροποφοντεσ (správně: Ανθρωποφόντης) - Vrah lidí. Táž chyba ještě jednou na str. 352, 1. odst.

 

AKTUALIZACE:

Ježto jsou kniha i její autor stále živí, byla již oproti knižní formě o mnohé mezitím doplněna v internetovém vydání, a to:

na str. 77, 21. prosince, 2.-3. odst. zdola (v internetovém vydání Plivanec na rozloučenou 4. část);

v kapitole Básně a písně;

a v kapitole Sentence o lidském smradu.